Arı Kovanı Hakkında Bilgi
Toplu halde yaşayan arıları beslemek için çeşitli malzemelerden insanlar tarafından yapılmış barınaklara arı kovanı denir. Eskiden insanlar, arıların yaptıkları balları rast. gele ve mevsimsiz olarak alırlardı. Sonraları arıcılık gelişmiş ve arılar, insanlar tarafından özel yerlerde yetiştirilmiş ve arılardan geniş ölçüde faydalanmak imkanı elde edilmiştir.

Arı kovanlarının arıcının, arıları istediği şekilde idare etmek, oğul verdirmek ya da verdirmemek, ana arı yetiştirmek, arıların besin durumunu gözden geçirmek, yaşlı ana arıyı değiştirmek, düşman ve hastalıkları ile savaşmak ve bunlara çare bulmak imkânını sağlayacak durumda olması gerektir.

Arı kovanı ilgili araştırma
Arı kovanı, arıcılıkta balarısı kolonilerinin beslenmesi ve bakımı için kullanılan arı yuvasıdır

Eskiden örme sepet ya da oyma kütük gibi malzemeden yapılmış kara kovan denilen kovanlar kullanılmaktaydı Bu kara kovanlar, daha çok kestane ya da ıhlamur ağacından yapılır Günümüzde ise bunların sayısı azalmıştır, daha çok standart ahşap kovanlar kullanılmaktadır

Standart kovanlarda malzemeler birbirine uygun ve arıcının sürekli kontrol edebileceği şekilde yapılır

Kovanın üst kısmında açılabilen kapak, içinde temel petek takılan çerçeveler vardır Arılar bu temel peteği kabartarak çerçevelerin üzerinde yaşarlar Arıcı bu çerçeveleri dışarı çıkartarak koloninin ihtiyaçlarını kontrol eder ve bakımını yapar Karakovanda ise arılar peteği rastgele kendileri örerler Bu tip kovanlarda arılara bakım yapılamaz, sadece petekler kesilerek balı alınır Karakovanda koloni kendi kendine yetiştiği ve dışarıdan müdahale yapılamadığı için modern arıcılıkta kullanılmazlar

Modern arıcılıkta Dadant ve Langstroth kovan tipleri yaygın olarak kullanılmaktadır Ayrıca ahşap yerine, ısı yalıtımı sağlayan straphor malzemeden yapılan Langstroth kovanlarda giderek yaygınlaşmaktadır

Dadant kovanlar çiçeklenme dönemi uzun ve şiddetli kış yaşanan bölgelerde daha kullanışlı olmaktadır Daha geniş olan gövdesi süzme bal üretimi için de uygundur

Langstroth kovanlar çok kurak ve florası zayıf bölgelerde kullanılır Seyyar arıcılıkta bu kovanlar tercih edilmektedir Hem petekli hem de süzme bal üretimi için uygundur

Straphor kovanlar ısı yalıtımı sağlayıp koloni gelişimini hızlandırırlar Arı hastalıklarıyla daha iyi mücadele edilir Ahşap kovanlara göre daha hafif oldukları için seyyar arıcılıkta kullanışlıdırlar Bal verimini iki kat arttırdığı için giderek kullanımı artmaktadır

Arı kovanı
Balarıları küçük balmumu parçalarına şekil vererek 30.000 arının yaşayabileceği ve birlikte çalışabileceği bir kovan inşa ederler.

Kovan herbir yüzünde yüzlerce küçük hücre bulunan balmumu duvarlı peteklerden oluşur. Bütün petek hücreleri tamı tamına aynı büyüklüktedir. Bu mühendislik harikası binlerce arının birlikte çalışmasıyla yapılır. Arılar bu hücreleri besin depolamak ve genç arıların bakımı için kullanırlar.

Balarıları petek hücrelerini milyonlarca yıldır (100 milyon yıl öncesine ait arı fosili bulunmuştur) altıgen şeklinde inşa ederler. Acaba neden sekizgen veya beşgen gibi geometrik şekiller değil de özellikle altıgen seçilmiştir? Bu sorunun cevabını matematikçiler veriyor: “Birim alanın maksimum kullanımı için en uygun geometrik şekil altıgendir.” Petekler altıgen yerine başka bir biçimde inşa edilseydi kullanılmayan bölgeler ortaya çıkacak böylece daha az bal depolanabilecek ve kovandan daha az sayıda arı yararlanabilecekti.

Derinlikleri aynı olduğu sürece üçgen ve dörtgen hücrelerde de altıgen hücrelerdeki kadar bal depo edilebilirdi. Ancak bu şekillerden çevresi en kısa olan altıgendir. Aynı hacime sahip olmasına rağmen altıgen hücreler için kullanılan malzeme üçgen veya dörtgen için kullanılandan daha azdır.

Bu durumda şu sonuca varılır: Altıgen hücre en çok miktarda bal depolarken inşası için en az balmumu gerektiren şekildir. Karmaşık geometri işlemleri ile ortaya çıkan bu sonuç elbette arılar tarafından hesaplanmış değildir. Bu küçük hayvanlar altıgeni yaratılışlarının bir gereği olarak yalnızca kendilerine öğretildiği bir başka deyişle “vahyedildiği” için kullanmaktadırlar.

Arıların altı köşeli hücreleri her yönden kullanışlı bir tasarımdır. Hücreler birbirine uygun ve duvarları ortaktır. Bu yine en az balmumuyla en fazla depolamayı sağlar. Hücre duvarları oldukça ince olmalarına rağmen kendi ağırlıklıklarının birkaç katını taşıyabilecek güçtedirler.

Arılar hücrelerin yan yüzeylerinin yanında dip taraflarını da yaparken en çok tasarruf ilkesini göz önünde bulundururlar.

Petekler sırt sırta vermiş iki sıralı bir dilim şeklinde yapılır. Bu durumda iki hücrenin birleşim noktaları problemi doğacaktır. Bu sorun hücre tabanlarının üç eşkenar dörtgeni birleştirerek inşa edilmesiyle çözülmüştür. Peteğin bir yüzünde üç hücre yapılması tabanın öteki yüzdeki bir hücre tabanının kendiliğinden yapılmış olması demektir.

Taban eşkenar dörtgen şeklindeki balmumu plakalarından oluştuğundan bu yöntemle yapılan hücrelerin dibinde aşağı doğru bir derinleşme görülür. Bu hücrenin hacminin dolayısıyla da depolanacak balın miktarının artması demektir.

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler