Çalışmanın önemi ile ilgili hadis
Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir. (Hadis-i Şerif)

Çalışanlar kötülük etmeye vakit bulamazlar. Çalışmayanlar ise, kendilerini kötülükten kurtaramazlar. (Hz.Ali) r.a.

Hikmet ve ilim müminin kaybolmuş malıdır , onu nerede bulursa hemen alsın.. (hadis-i şerif)

İlim Çin’de de olsa alınız.. (Hadis-i şerif)

Çalışınız, kendinizi bırakmayınız. çünkü herkes ne iş için yaratılmışsa, o iş kendisine kolay hale getirilir. (hadis-i şerif)

İnsan için kendi çalıştığından başkası yoktur. (necm_39)

çalışmanın önemi ile ilgili hadisler
* Geçimini sağlamak için çalışıp helâlinden kazanma farzdır. Hz. Peygamber

* Geçim için çalışıp helâlinden kazanma farzdır

* Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir

* Hiç kimse elinin emneğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allahın peygamberi Davut da elinin emeğinden yerdi

* Hz. Peygamber çalışmayı ve bununla kişiye muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihat etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceleyin de namaz kılmak ile eşdeğer tutmuştur

* İslâmda çalışmadan, dilenerek geçinmek yasaktır. Çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma, başkalarına yük olmaktan üstündür:

* Kişinin sırtında odun taşıyarak geçimini sağlaması, versin veya vermesin birisinden bir şey istemekten daha hayırlıdır

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler