Çatal kazık yere çakılmaz.
Bir işte istişare etmek, akıl danışmak gerekli ve güzeldir. Birçok görüş alınmalı, farklı sözler işitilmeli ama sonunda söz ve irade bir kişide toplanmalıdır. Birden çok kimsenin söz sahibi olduğu iş yürümez.

Çömlekçi suyu saksıdan içer.
İnsan, ancak elindeki imkanlarla birşeyi yapabilir, kendi olanaklarının dışına çıkamaz. / İnsan geçimini sanatı ile sağlar.

Çul içinde arslan yatar.
Bir kimsenin değeri kılık kıyafeti ile değil, kişiliğinde taşıdığı cevherle ölçülür.

Çürük tahta çivi tutmaz.
İşe yaramayan yada sonradan o duruma gelmiş bulunan birşeyi, ne kadar uğraşırsanız işe yarar bir duruma getiremezsiniz.

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler