Edebiyat nedir

Masal ve Destan Arasındaki Farklar

Masal ve Destan Arasındaki Farklar MEKAN Masallarda çevre gerçek dışı mekanlardır.(Kaf dağının arkası, yedi kat yerin altı…) Destanlarda geçen yer isimleri genellikle gerçektir. ZAMAN Zaman... Nedir

Masal hangi bölümlerden oluşur

masallar hangi bölümlerden oluşur Masal üç bölümden oluşur: 1- Tekerleme (masal başı). 2- Asıl bölüm (masalın kendisi). 3- Masal sonu (üç elma). 1 – Tekerleme Bölümü Masalların... Nedir

Masalın Özellikleri

MASALIN GENEL ÖZELLİKLERİ Masalın genel özelliklerinin “konu, olay, yer, zaman, kişi, amaç” yönlerinden değerlendirilmesi: a- Konu: Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve... Nedir

Mesnevi Türünün Özellikleri

Mesnevi türünün özellikleri Her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi hem yazma kolaylığı sağlar hem de daha uzun metinlerin bu şekle uygun olarak kaleme alınmasına imkân tanır. Diğer nazım... Nedir

Mesnevi Örnekleri

Mesnevi örnekleri Küçük Hikâye Hikâyet-i Leylî vü Mecnûn Meğer bir gün ki âteş-i pâre-i Necd Şerer pervanesi Mecnûn-ı pür vecd Siyeh-mest-i şarâb-ı hayret olmış Kararmış gözleri... Nedir

Mesneviler

Alt Başlıklar Leyla ile Mecnun Mesnevi-i Şerif Kutadgu Bilig Vesiletü’n-Necat Leyla vü Mecnun Hüsrev ü Şirin Hüsn ü Aşk Har-nâme Garib-nâme Hayr-âbâd Ünlü Mesneviler Leyla... Nedir

Mesnevi Çeşitleri

Mesnevi Çeşitleri 1. Aşk konulu mesneviler: Fuzûlî- Leyla vü Mecnun 2. Dinî ve tasavvufî mesneviler: Mevlid (Vesiletü’n-Necat)- Süleyan Çelebi, Şeyh Galib- Hüsn ü Aşk 3. Tarihi- Destanî... Nedir

İstiklal marşının son kıtası neden 5 satırdır

İstiklal marşının son kıtası neden 5 satır 1. Görüş Aynı zaman da kurtuluş savaşımız 41 ay sürdüğü için şiir 41 mısradan oluşmuştur. 40 mısrada olay anlatılırken 41. mısrada... Nedir

İletişim kurmada güzel ve etkili konuşmanın önemi

iletişim kurmada güzel ve etkili konuşmanın önemi ONUŞMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKİYOR MUYUZ? Varlığımızı kanıtlamada, dış dünya ile bağlantımızı kurmada konuşmanın bize sunduğu olanaklardan... Nedir

Otobiyografi Örnekleri

Alt Başlıklar Otobiyografi nedir Otobiyografi Örnekleri OTOBİYOGRAFİ SORU KAĞIDI A.KİMLİK BİLGİSİ: Adınız Soyadınız : Doğum Yeriniz : Doğum Tarihiniz : Baba Adı ve Soyadı : Anne Adı... Nedir

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler