Doğrunun yardımcısı Allah’tır.
Dürüst kimse bu dünyada çok sıkıntı çekebilir; fakat hiçbir zaman onur kırıcı bir duruma düşmez. Sendeler ama yere yüzüstü yuvarlanmaz. Çünkü işlerinden doğruluktan ayrılmayan kişiye Allah her zaman yardım eder.

Doğmadık çocuğa kaftan (don) biçilmez.
Ele geçeceği, ortaya çıkacağı henüz belli olmayan şey için önceden hazırlık yapmak doğru değildir.

Doğru söyleyeni (konuşanı) dokuz köyden kovarlar.
Şu zamanda ahlak öyle bozuldu ki herkes çıakr peşinde, herkes iki yüzlü. Deyim yerindeyse, herkes yağcı, herkes yağdanlık. Onun için kimin çıkarına dokunursa dokunsun sözünü esirgemeyen, hatır gönül demeyerek doğruyu söyleyen kişiyi kimse sevmez. Herkes onu yanından uzaklaştırır. / Herkesin kusurunu yüzüne karşı söyleyen ve çıkarcılardan sözünü esirgemeyen kimse, kırdığı, üzdüğü kişilerce sevilmez. Nereye gitse, bu gibi kimseler kendisine yüz vermezler.

Dokuz at bir kazığa bağlanmaz.
Bir işin başına, tanınmış kişiliği bulanan birçok kimse birden getirilmemelidir. Çünkü anlaşamazlar; birbirlerine saldırırlar. / Birçok azılı kimse, zayıf bir güvenlik önlemi ile zaptedilemez.

Doğrunun yardımcısı Allahtır, Doğrunun yardımcısı Allahtır açıklaması, Doğrunun yardımcısı Allahtır anlamı, ile ilgili atasözleri, viki, kompozisyon, yazı, Doğrunun yardımcısı Allahtır atasözünün anlamı,
Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler