Dostun attığı taş baş yarmaz
Dostumuzun bizi hırpalaması gücümüze gitmez. Çünkü bunu iyi niyetle ve iyiliğimiz için yapıldığını biliriz.

Etle tırnak (karı koca) arasına girilmez.
Aile için kırgınlıklara ve dargınlıklara karışılmamalıdır. Ana baba ile çocuklar ve yakın hısımlar bazen birbirlerine darılırlar, ancak çok sürmez barışırlar. Dışarıdan bir kimsenin barıştırmak için aralarına girmesi doğru değildir. / Ana baba ile çocuklar ve yakın hısımlarını aralarını açmaya çalışmak boş bir gayrettir.

Etme bulma dünyası.
Bu dünya, kötülük yapanın kötülük gördüğü bir yerdir. Hiç kimse, yaptığım yanıma kar kalır; gün olur, devran döner, herşey unutulur diye düşünmemelidir.

Dostluk başka, alışveriş başka.
Dostlukları özveri ve içtenliğe dayanmayan insanlar şöyle düşünürler: “Aramızdaki dostluk, alışverişte birbirimizin ötekine özveride bulunmasını gerektirmez.” Oysa gerçek dostluk her konuda özveri gerektirir.

Dostun attığı taş baş yarmaz, Dostun attığı taş baş yarmaz açıklaması, Dostun attığı taş baş yarmaz anlamı, ile ilgili atasözleri, viki, kompozisyon, yazı, Dostun attığı taş baş yarmaz atasözünün anlamı,
Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler