Komşuluk ile ilgili deyimler

* Güzel komşuluk yalnız komşuya eziyet etmemek değildir. Belki, güzel komşuluk, komşunun ezâsına sabır ve tahammüldür.
M.Zahid KOTKU (K.S.)

* Pâdişah, seni kendisine yakın bilse de boş bulunma ve sen yine kendi akranınla komşuluk et.
Nâsır-ı Hüsrev (Rah.A.)

* Kötü komşudan evinizi, kötü arkadaştan ziyâretinizi uzak tutunuz.
Hz. Ebu Bekir (R.A.)

* Komşularından av kapmak, aslanlara göre ayıptır, köpeklere göre değil.
MEVLÂNA Celâleddin-i Rûmî (K.S.)

* Komşunla münâkaşa etme, zîra Misafirler gider, o kalır.
Hz. Ebu Bekir (R.A.)

* Kendi seviyende olanı komşu edin.
Nâsır-ı Hüsrev (Rah.A.)

* Komşu olma namussuza, arsıza, Âkibet başına belâ getirir.
KARACAOĞLAN

* Komşularımızı Allah yaratır, dost ve düşmanlarımızı ise biz hazırlarız.
CHESTERTON

* Komşunu sev ama aradaki bahçe duvarını asla kaldırma.
Benjamin FRANKLIN

* Arkadaşsız ederiz; ama komşusuz edemeyiz.
Thomas FULLER

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler