Nüfus Yoğunluğu Nedir
Belli bir bölgede yaşayan nüfusun, o bölgeye oranıdır. Ülkenin genişliği ve toplam nüfus hakkında bilgi verir. Kişi/km2 olarak gösterilir.

Nüfus yoğunluğu 3 farklı biçimde ifade edilir.

Basliklara geri don Fizyolojik Nüfus Yoğunluğu
Bir ülkenin toplam nüfusunun, tarım alanları yüzölçümüne bölünmesi sonucu elde edilen nüfus yoğunluğudur.
Toplam Nüfus
Fizyolojik Yoğunluk= Tarım Alanları
formülü ile hesaplanır.
Fizyolojik nüfus yoğunluğu, nüfusun tamamını tarımla geçiniyor kabul ettiği için yanıltıcı sonuçlar verebilir.

Basliklara geri don Aritmetik Nüfus Yoğunluğu
Bir bölgenin veya ülkenin toplam nüfusunun bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğudur.
Toplam Nüfus
Aritmetik Nüfus Yoğunluğu = Yüzölçümü
formülü ile hesaplanır.
Aritmetik nüfus yoğunluğu, ülkenin gelişmişlik durumunu, nüfuslanma özelliğini ifade etmez. Sadece ülkenin yüzölçümü hakkında bilgi verir.

Basliklara geri don Tarımsal Nüfus Yoğunluğu
Bir ülkenin tarımla geçine kırsal nüfusunun, toplan tarım arazisine bölünmesiyle elde edilen nüfus yoğunluğuna denir.
Kırsal Nüfus
Tarımsal Nüfus Yoğunluğu = Tarım Alanları
formülü ile hesaplanır.
Tarımsal nüfus yoğunluğu tarım alanlarının genişliği hakkında bilgi verir. Dağlık bölgelerde tarım alanları dar olduğu için ve yağışların fazla olduğu yerlerde sulamaya gerek duyulmadan tarım yapılabildiği için, kırsal nüfus fazladır. Buna bağlı olarak tarımsal nüfus yoğunluğu yüksektir. Dağlık ve engebeli yerlerde tarım arazisi az olacağı için tarımsal nüfus yoğunluğu da az olabilir.

Türkiye’de Nüfus Yoğunluğu
1997 yılı nüfus verilerine göre, toplam nüfusun bölgelere dağılımı
1. Marmara 15.936.000
2. iç Anadolu 10.525.000
3. Ege 8.325.000 *
4. Karadeniz 8.284.000
5. Akdeniz 8.109.000 ,
6. D.Anadolu 5.945.000

Nüfus Yoğunluğunun Bölgelere Dağılımı
1. Marmara 236
2. G. Doğu Anadolu 96
3. Ege 89
4. Akdeniz 66
5. iç Anadolu 64
6. Karadeniz 58
7. D.Anadolu 36


Nüfus Yoğunluğunu Etkileyen Faktörler
1. Doğal faktörler:
yerşekilleri, iklim, su kanalları , toprak, bitki örtüsü

2. Beşeri faktörler:
siyasi, idari, tarihi, askeri, dini

3. Ekonomik faktörler:
Tarım, sanayi, turizm, ulaşım, ticaret, yer altı ve yerüstü kaynakları

1. Doğal (Fiziki) faktörler:

a. yerşekilleri:

1. Dağlık ve engebeli yerler seyrek nüfuslu düz arazili sık nüfusludur.

2. Yüksek yerlerde seyrek nüfusludur

3. Türkiyenin dağlarının güney yamaçları bakı durumunda olduğundan daha sık nüfusludur sebebi(sıcak olması)

4. Dağların denize bakan yamaçları çok yağış aldığından daha sık nüfusludur 2-İKLİM:

1. Sıcaklığın:
iklimin sıcak olduğu yerler seyrek nüfusludur, tarımın yapılamamasındandır.

2. Yağış:
Yağış arttıkça nüfus artar istisnalar:toroslarım yüksek kısımları kuzey ana- Dolu dağlarının yüksek kısımları doğu anadoludaki bazı dağlar en ideal iklim ılık ve yağışlı iklimdir.

3. Su kaynakları:
Su kaynaklarının çevresi türkiyenin sık nüfuslu olan yerleridir. Denizlerdir. Kıyı bölgelerimiz sık nüfusludur. Akarsuların kenarları, göllerin kenarları, su kaynaklarına bağlı olarak sık nüfuslu yerlerdir.

4. Toprak:
Tarıma elverişli toprakların bulunduğu yerler sık nüfuslu yerlerdir. Kıyı ovaları, delta ovaları. Vadi tabanı ovaları ve düz araziler toprağa bağlı olarak nüfusludur.

5. Bitki örtüsü:
Bitki örtüsünün sık olduğu yerler yoğun nüfuslu yerlerdir.en çok nüfuslu yerDoğu karadeniz kıyılarıdır. İç bölgelerdeki bozkır ve dağ çayırları alanları hayvanların beslenmesini sağladıkları için nüfusun artmasına sebep olurlar.

2. Beşeri faktörler:
a. Siyasi: örn:hatay
b. İdari: örn:ankara bursa edirne istanbul
c. Tarihi: örn: istanbul edirne bursa
d. Askeri: örn:gölcük sarıkamış tuzla
e. Dini: örn: mekke kudüs roma efes urfa konya

- Bilim ve teknolojideki gelişmeler
- İç ve dış göçler
- Ulaşım
- Ekonomi
- : Turizm
- : Sanayi
- : Ticaret
- : Tarım
- : Hayvancılık
- : Madencilik
- : Ormancılık
- : Balıkçılık

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler