Öfkeyle kalkan zararla oturur
Öfkesine kapılarak iş gören sonunda güç duruma düşer. Çünkü öfkeli, kızgın, sinirli insan iyi düşünemez, olup biteni iyi göremez, sonucu iyi hesaplayamaz. Bu yüzden de yanlış iş yapar.

Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünün anlamı nedir
Olaylar karşısında öfkeye kapılan kişi ne yaptığını bilmez. Tamamen duygularının esiri olur. Yaptıkları düşünceli davranışlar olmaz. Oysa insan bütün hareketlerini bilinçli olarak yaptığı sürece olumlu sonuç alır öfkelenen insan, duygularıyla hareket edeceği için kendisine zararı dokunabilecek davranışları bile yapar. Akıllı insan öfkesine hakim olan insandır. Öfkeli anında aklına eseni yapmayan insandır, öfkeyle hareket etmeyen, öfkesi geçtikten sonra, kendisini büyük zararlardan koruduğunu anlar.

Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözünün anlamı
İnsan, öfkeli zamanında duygularının etkisi altındadır. Bundan dolayı iyi düşünemez; yaptığı taşkınlığın nasıl bir sonuç doğuracağını hesap edemez. Sonunda bu ölçüsüz, yanlış davranışının zararını görür.

Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözü
Öfke insanlarda kontrol edilmesi zor ve güç bir duygudur. Sürekli öfkeli bir şekilde hayatımızı sürdürmediğimiz için öfkelendiğimiz zaman bu duyguyla başa çıkamayabiliriz. Atalarımız yüzyıllar önce bunu fark etmiş ve durumu özetleyen güzel bir atasözü söylemişleridir. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Mümkünse eğer bir karar alacaksak ya da bir eylem bir davranışta bulunacaksak bunu öfkeli anımızda değil, sakin aklıselim bir zamanımızda uygulamalıyız. Mesela arkadaşınız size ait sizin için anlamlı bir eşyayı sizden habersiz aldı ve kullandı. Sizde buna çok sinirlendiniz. Öfkeyle üstüne gidip bağırıp çağırmak sizi ne haklı kılar ne de arkadaşlığınıza bir yararı olur. Bunun yerine sakinleştiğiniz bir zaman yanına gidip izinsiz eşyanızı kullanmaması gerektiğini söylemek onun bu tür davranışlarda bulunmamasını sağlar.

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler