Piktogram Nedir
Bir objeyi, bir yeri veya bir konuyu resmetme yoluyla temsil eden ve grafiksel çizimler şeklinde kullanılan anlatım biçimine piktografi, bu anlatım için kullanılan sembollere ise piktogram denir. Piktografi temelde fonotik harfler veya belirleyici uyaklar kullanılarak oluşturulan bir sistemdir. Piktogramlar Çivi yazısında ve hiyeroglifik yazılarda da yer almakta ve günümüzde hala Afrika, Amerika ve Okyanusya’daki gelişmemiş toplumlarda yazılı iletişimde ana araç olarak kullanılmaktadırlar.

Çağdaş kültürler tarafından “bayan ve erkek tuvaleti sembolleri ve sigara içilmez sembolleri ” gibi basit, resimsel ve temsili semboller olarak kullanılan piktogramlar, farklı dil ailelerine mensup dilleri konuşan insanların anlayabileceği üstün bir dildir. Bu nedenle, trafik işaretleri gibi piktografik materyaller maksimum anlaşılabilirlik bakımından evrensel standartlar olarak kabul edilirler.

Piktogram nedir
Piktogram ya da piktograf bir eşyayı, bir objeyi, bir yeri, bir faaliyeti, bir kavramı resmetme yoluyla temsil eden semboldür. Bu sembollere dayalı yazı sistemine piktografi denir.

Piktografi; temsili ve grafiksel çizimler şeklinde kullanılan bir anlatım biçimidir. Bir başka deyişle, anlamlı işaretleri esas alan yazı sistemlerindeki işaretler olarak açıklanabilir. Piktografi temelde çizi yazısı gibi biraz uzam olan ve fonotik harfler veya belirleyici uyaklar kullanılarak oluşturulan bir sistemdir. Çivi yazısında ve hiyeroglifik yazılarda piktogramlar bulunur. Örneğin; Hitit ve Urartu yazı sistemleri piktografiktir.

Erken yazılı semboller, piktografları ve ideogramları temel almıştır. Bunlar M.Ö. 5000 civarlarında antik Çin kültüründe kullanılmıştır ve M.Ö. 2000 yılı civarında logografik yazım sistemi olarak geliştirilmeye başlanmıştır. Piktograflar günümüzde halen Afrikadaki, Amerika Kıtasındaki ve Okyanusyadaki gelişmemiş toplumlarda, yazılı iletişimde ana araç olarak kullanılmaktadır. Piktograflar çağdaş kültürler tarafından genellikle basit, resimsel, temsili semboller olarak kullanılmaktadır. Piktograflar genelde farklı ağızlar veya farklı dil ailelerine mensup dilleri konuşan insanların anlayabileceği üstün bir dildir. Bu nedenle trafik işaretleri ve benzer piktografik materyaller genellikle maksimum anlaşılabilirlik bakımından, global standratlar olarak kabul edilirler.

Piktograflar; resimsel formlar tarafından tasviri istatistiksel veriler olarak, çeşitli renklerde, boyutlarda veya sayılarda grafiksel formlar da alabilirler.
Piktogram zaman zaman ideogram ile karıştırılır, ideogramda da resmetme yolu kullanılıyorsa da ideogram denilen işaret yalnızca bir fikri ifade eden semboldür. Günümüzde coğrafya haritalarında, meteorolojide, trafik işaretlerinde ve diğer birçok alanda kullanılan semboller de piktogram kapsamında ele alınabilirler.

Piktogram, Piktogram nedir, Piktogram ne demek, Piktogram hakkında bilgi, Piktogram resim,
Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler