Savcı Nasıl Olunur
Savcı Okulu
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Hukuk fakültelerinde verilmektedir.

Savcı Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin ön eğitimi lise ve dengi okul sonrası 4 yıldır.

Savcı Diploma
Hukuk fakültesini bitirip Lisans diploması alanlara, Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu Hâkimlik ve Savcılık sınavını kazanarak stajını tamamladıktan sonra savcı unvanı ile göreve başlarlar, savcı olarak atananlar “Savcı” unvanını alırlar.

Savcı Çalışma Alanları
Günümüzde yeterli sayıda savcının çalıştığını söylemek olası değildir. Nüfusun hızlı artışı, yeni mahkemelerin açılması bunların yanında ekonomik, siyasal ve sosyal değişmeler sonucu çıkan olaylar ve işlenen suçlar savcıların iş yoğunluğunu artırmaktadır. Adalet mekanizmasının daha hızlı, adil ve dengeli işleyebilmesi için iş yoğunluğunun azaltılması gerekir. Bunun çözümü ise diğer faktörlerle birlikte daha fazla savcının göreve atanmasıyla mümkün olacaktır. Bu mesleği seçmiş olan kişilerin, Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Kişinin savcı olarak kendine ait işyeri açması veya özel sektörde çalışması mümkün değildir. Mesleğe ilk girişte görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme yöntemiyle belirlenir. Daha sonra bölge esasına göre atanmaları söz konusudur.

Savcı Meslekte İlerleme
Çeşitli il ve ilçelerde Cumhuriyet savcısı olarak göreve başlayanlar, daha sonra Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet savcısı, Danıştay savcısı ve Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevlerde bulunabilirler.

Basliklara geri don Savcının Görevleri
Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar, Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker, Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır, İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir, Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur, Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.).

-Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda;
-Şikâyetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapmak, kamu davası açmak,
-Kanıt toplamak ve sanığı sorguya çekmek,
-Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırmak,
-İddianame hazırlamak ve yargı kararlarını yerine getirmek,
-Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunmak,
-Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açmak(Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs)

Hukuk programında okumak isteyen bir öğrencinin;

- Üst düzeyde akademik yeteneğe, sözel akıl yürütme becerisine,
- Sağlam bir mantık ve sezgiye sahip,
- Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
- Sabırlı ve anlayışlı,
-Tarafsız karar verebilen,
- Sorumluluk sahibi,
-Değişik görüşlere ve yeniliklere açık, okumayı ve araştırmayı seven,
- Kuvvetli bir belleğe sahip,
- Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
- İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda çalışabilen,
- Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı bir kimse olması gerekir

Savcı Kullanılan Malzmeler
Büro malzemeleri, Dava dosyaları, Cübbe, Delil teşkil eden eşyalar, Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri.

Savcı Özellikleri
Savcı olmak isteyenlerin; Sözel akıl yürütme ve ikna gücüne, kuvvetli bir belleğe sahip, araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli, İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda yılmadan çalışabilen, cesaretli, sabırlı, soğukkanlı, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.

Basliklara geri don Savcı nedir
Herhangi bir şekilde haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler