Su küçüğün söz büyüğün.
Su, büyüklerden önce küçüklere verilmelidir. Çocuklar istedikleri kadar su içebilirler. Ancak çocukların sofradaki herşeyi yemelerine ve dilediklerinden, diledikleri gibi almalarına izin verilmez. Sofrada yemeğe başlama yada konuşmaya başlama hakkı büyüklerindir.

Su bulununca teyemmüm bozulur.
Abdest ve gusül için su bulunmayınca teyemmüm yapılır. Ancak su görülür ve biz onu kullanabilecek durumda olursak daha önce yapılan teyemmüm bozulur. Bunun gibi ele geçmeyen güzel, iyi birşeyin yerine, ister istemez ona benzeyen başka birşey kullanılır. Ama aranan şey ele geçince, benzerinin değeri kalmaz.

Su bulanmayınca durulmaz.
İnsanların bir konuda biraz farklı düşünmesi doğal ve olumlu birşeydir. Bunda yadırganacak birşey yoktur. Bir konu, türlü tartışma ve çekişmelerden sonra aydınlığa kavuşur, yoluna girer. Bir sorun, türlü tartışmalardan sonra iyice aydınlatılarak çözüme kavuşturulabilir. Sorun ortaya atılınca herkes bir fikir ileri sürer. Konunun eksik ve yanlış yönleri üzerinde durularak, sonunda ortak bir çözüm yolu bulunur.

Su başından kesilir.
Her sorunun bir nedeni vardır. Bu neden bulunmadıkça çözüm üretilemez. Sorunun kökenine inip, kökenindeki nedene göre çözümü bulmalıyız. Aksi takdirde içinden çıkılamayacak hal almaya başlar.

Su akarken testiyi doldurmalı.
Kişi, eline geçen fırsattan yararlanmalıdır; çünkü fırsat her zaman ele geçmez. İnsan, geliri bol olduğu, işi yolunda gittiği zaman ilerisi için para biriktirmeye, mal mülk edinmeye bakmamalıdır.

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler