Ünlü Düşmesi Örnekleri
Örnekler
uyu +ku uyku (u düşmüş)
kıvır +m kıvrım (ı düşmüş)
devir +m devrim (i düşmüş)
çevir +m çevrim (i düşmüş)

Örnekler
burun-um = burnum (aradaki u harfi düşmüş.)
boyun-um = boynum (aradaki u harfi düşmüş.)
ağız-ım = ağzım (aradaki ı harfi düşmüş.)
alın-ım = alnım (aradaki ı harfi düşmüş.)
karın-ım = karnım (aradaki ı harfi düşmüş.)
isim-im = ismim (aradaki i harfi düşmüş.)
fikir-imiz=fikrimiz (aradaki i harfi düşmüş.)

Örnekler
kayıp – kaybetmek
emir – emretmek
seyir – seyretmek
fikir – fikretmek
zikir – zikretmek
şükür – şükretmek
sabır – sabretmek

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler